Pts. Ara 4th, 2023

  Sehir Plancısı Nevin Sayman ile Edremit’in sorunları üzerine yaptığımız söyleşi üçüncü bölümüyle devam ediyor

  Tarkan Kaynar – Altınkum’un her iki yanındaki arazilerin durumunu sormak istiyorum. Önce Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu yanındaki araziyi dinlemek isterim

  N‌evin Sayman – Ben o konuda çok mücadele verdim Tarkan Bey. Orası yıllarda hazine arazisi olarak bildiğimiz bir arazi. Zeytinli Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Bayram döneminde bir planlama yaptık, hazine arazilerinin belediyelere devredebilme özellikleri var. O özellikleri doğrultusunda planlama yapıldı. Hazineden alınsın belediyeye verilsin. O zaman halkın arazisi olur. Kamuya açık olur. Vatandaşın nefes alabileceği bir alan o arazi, işte fuar alanı var, yeşil alan var, meydan düzenlemeleri var. Fakat Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile özellikle Büyükşehir Belediyelerine borçları varsa değerlendirmeleri, para kazanmaları amacıyla devredildi. Ve bu devir kararı oybirliğiyle oldu. Balıkesir genelindeki 2 milyon metrekarelik neredeyse tüm hazine arazileri devredildi. Tabi bizim önceliğimiz Altınkum’daki bu arazi idi. Ben ısrarla bu devrin kanuna uygun olmadığını, iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Dediler biz burayı imara açıp konut alanı yapacağız, tanınmış insanları getireceğiz, lüks villalar yapacağız. Yeni bir şehir yapmak niyetindeler. Zaten altyapı sıkıntısı, arıtma sıkıntısı var yoldu, otopark, yaşamsal alanlarla ilgili sıkıntı var. Dalyan zaten dolmuş bir arazi bir daha betonlaştırmanin, ilave nüfus getirmenin ne anlamı var? Zaten buranın bir imar planı da var. Israrla planı olmadığı sazlık, bataklık alan. Görüntüde evet sazlık bataklık ama buranın halkın kullanımına ayrılmış bir imar planı var. Hayata geçmedi sadece. Belediye olarak görev bir alanı, yeşilse, fuarsa, meydansa, otoparksa düzenleyip hayata geçirmek. Belediyenin işi budur. Ama resmen vatandaş kandırılarak, muzdarip edildiği söylenerek doğru bilgiler verilmeden, sinekleri sazlık bataklıkları toparlayacağız, buranın bir an önce şehirleşmesi konusunda vatandaşın üstüne üstüne gidildi. Sadece oraya konut yaparak toparlayamazsın ki. Toparlamak demek sadece bina yapmak mı? O plandaki fonksiyonları hayata geçir, bak orası nasıl toparlanıyor?

  ‌Sen o plandaki yap fuar alanı, yap bir doğal yaşam parkı park, meydan düzenlemeleri, spor tesisleri yap. Otopark yap insanların nefes alacağı bir alan yarat. Bak bakalım sazlık bataklık kalıyor mu? Işıklandırma da yapınca insanlar da mağdur olmaz. Gayet de hareketli bir alan olacak. Ben bunları söyledim.

  Kaynar- Peki ne denildi?

  Sayman – lsrarla hayır dendi. Devir işlemi kanuna uygun dendi. Hazine Bakanlığı’nın kendi yönetmeliğinde üç madde vardır. O üç maddenin bir tanesi şunu söyler: Eğer ki belediyeye bedelsiz olarak deviri yapılacak arazi ihtilaflı bir arazi ise, yani mahkemelik ise devredilemez. O dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devri davalık bir arazi idi. Dava varken devri yapılamaz maddesi var ama devri yapıldı. Bu bir kanunsuzluktur. Mahkeme bitti. Devir yapılırken mahkeme bitti. Yönetmeliğe uygun değildir. İkinci madde şunu söyler. Eğer ki bir hazine arazisi kamusal alan olarak ayrılmış ise, halkın kullanımına ayrılmış bir alan olarak planı yapılmışsa yine devrini yapamazsın. Halkın kullanımına ayrılmış bir alan burası. Yani yeşil alan, spor alanı, fuar alanı nasıl yönetmelik yapamazsın diyor. Yapamazsın denilirken yaptın. Bu ikinci kanunsuzluk. Üçüncü kanun halin kullanımına ayrılmış bir alan varsa ve o şekilde planlanmışsa başka amaçla da devir yapamazsın diyor yani burası park alanı ise park alanı olarak kalır diyor. Başka amaç için devredemezsin. Yapı rezerv alanı olarak devrettiler yani konut yapmak amaçlı devretti. Açık ve net yazıyor. Yapı rezerv alanı yapılmak üzere devir diyor. E bu da örtüşmüyor. Sen bunu nasıl devrettin? Nasıl devrini yaptın? Üç madde var üçünden de tutturamıyorsun. Ondan sonra dediler ki hemen plan tadilatı yapacağız biz meclise getireceğiz. E hani buranın planı yoktu? Planı olmayan yere plan tadilatı yapılır mı? Bir elbiseniz vardır, bol geliyordur, o bir tadilattır. Planı var planı değiştiriyor. Sen hem bir kumaş aldığın zaman “Ben burada tadilat yapıyorum” demezsin. “Yeni bir elbise yapıyorum” dersin. Plansızsa orası sıfırdan plan yapman lazım oraya, planlıyoruz dersin plan tadilatı demezsin. Ama gündeme getiremedi Büyükşehir Belediyesi Tarkan bey. Çünkü ısrarla ben üzerinde durdum. İşte gelirse mahkemeye taşınacağı belli. O zaman Hazine Bakanlığı’nın durumu hoş olmayacak. Halk da bunu görecek, ispatlanacak. Puan kaybedecekler, olmayacak. Belli zaten böyle bir şey olacağı. Ama çok büyük uyanıklık yaptılar. Çevrecilerle sanki bir hareket ediyormuş gibi farklı bir taraftaki, Burhaniye tarafı olan, çok daha önceden imarı olan Enginkent’teki burayı sulak alan ilan etmek lazım dediler. Buraya imar verildi, sulak alan ilan etmek lazım dediler. Yapılmış planı yok etmeye çalışıyorsun. Madem bu kadar çevrecisin arıtmanın yan tarafına hiç bir şey yapma. Bir algı operasyonuna giriştiler, akabinde üç aşamalı sit alanı ilan ettiler. Bir komisyon kurdular, o komisyon belirledi. Denize sıfır olan yerdeki kısım cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birinci sit alanı ilan edildi. Tamamen yapılanmaya yasak olan bir bölge. ikinci bölge Enginkent denilen kısım. Orada da yapılanma yasağını getirdiler. Asıl benim mücadele ettiğim, Naim Süleymanoğlu ile arıtma arasındaki hazine arazisi de üçüncü dereceye yani sürdürülebilirliği devam ettirilebilir bir sit alanı oldu orası . Kanunu açıp bakıyorsun, artık belediyenin meclisinden, plan tadilatından çıkıyor, çevre ve korumaya geçiyor. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu devreye giriyor. Yetki değişiyor. O zaman da sit alanı ilan edimiş bir alanda yapılacak birinci öncelikli işlem plan tadilatı yapmaktır, koruma amaçlı diyor. ‌‌

  Kaynar – Enginkent’in durumu ne olacak şimdi?

  Sayman- İşlem durdu. Sit alanı olarak duruyor. Şimdi ne olacak? Niteliği arsa. Ya orayı Büyükşehir istimlak edecek komple ve vatandaşın mağduriyetini giderecek ve orayı tamamen imara kapatacak ya da bilemiyorum nasıl bir çözüm bulacaklar .

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.